Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Mistrz i Małgorzata

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej Mistrz i Małgorzata uruchomionej na Urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS.
 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Aplikacji mobilnej oraz na stronie www.mistrzimalgorzata.org/regulamin-aplikacji-mobilnej
 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
 1. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów. 
 1. Wszystkie prawa autorskie i prawa producenta do nagranych utworów ze spektaklu Mistrz i Małgorzata zastrzeżone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do publicznych odtworzeń i nadań RTV bez zezwolenia zabronione.
 1. Warunkiem technicznym do zainstalowania aplikacji Mistrz i Małgorzata jest posiadanie aktywnego konta klienta Google Play Console lub App Store (iCloud).
 1. Pobranie oraz zainstalowanie podstawowej wersji aplikacji Mistrz i Małgorzata jest usługą darmową, nieodpłatną.
 1. Warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich funkcji aplikacji jest zakup pełnej wersji w cenie 19,00 PLN (słownie: dziewiętnaście złotych zero groszy brutto). Użytkownik może decydować o chęci zakupu pełnej wersji w dowolnym momencie korzystania z wersji darmowej aplikacji.
 1. Warunkiem technicznym korzystania z aplikacji Mistrz i Małgorzata jest posiadanie Urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet oraz z odpowiednią ilością wolnej przestrzeni na dysku urządzenia. Korzystanie ze strony www.mistrzimalgorzata.org możliwe jest przez przeglądarkę internetową. 
 1. Niniejszy Regulamin nie określa zasad korzystania ze Sklepów internetowych, których oferty są prezentowane w Aplikacji. 

DEFINICJE 

 1. Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Mistrz i Małgorzata, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem serwisów Google Play oraz App Store, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego. 
 1. Google – spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play. 
 1. Google Play – oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM, umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego Google Play za pośrednictwem Urządzenia mobilnego. 
 1. App Store – platforma dystrybucji cyfrowej z aplikacjami dla iPada, iPhone’a, Apple Watch oraz iPoda touch, stworzona przez Apple Inc. Aplikacje w sklepie są tworzone przez właściciela App Store, firmę Apple, oraz przez osoby, które posiadają pakiet iOS SDK (Software Development Kit) i należą do oficjalnego programu Apple Developer Program.  
 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 1. Strona mistrzimalgorzata.org – strona internetowa, której właścicielem i administratorem jest Usługodawca, służąca w szczególności prezentacji informacji na temat spektaklu Mistrz i Małgorzata.
 1. Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o najnowsze wersje systemu operacyjnego AndroidTM lub IOS. 
 1. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
 1. Usługodawca – Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, NIP 586-00-24-250. www.muzyczny.org.
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca dysponentem Urządzenia mobilnego, będąca użytkownikiem Internetu, korzystająca z Aplikacji.